راهنمای گستره دانش مدیریت پروژه (ویرایش هفتم): (PMBOK GUIDE) Seventh Edition
توضیحات:
در سالهای اخیر، فناوری های نوظهور ، رویکردهای جدید و تغییرات سریع بازار ، شیوه های کار ما را دگرگون کرده و حرفه مدیریت پروژه را به سوی تکامل سوق داده است. هر صنعت ، سازمان و پروژه، با چالش های منحصر به فردی روبرو است و اعضای تیم باید رویکردهای خود را برای مدیریت موفقیت آمیز پروژه ها و ارائه دستاوردها، تطبیق دهند.

با در نظر گرفتن این موضوع، راهنمای گستره دانش مدیریت پروژه (PMBOK® Guide) ویرایش هفتم، نگاه عمیقتری به مفاهیم بنیادین و ساختارهای اصلی این حرفه دارد.

این ویرایش که شامل استاندارد مدیریت پروژه و راهنمای PMBOK است، 12 اصل مدیریت پروژه و هشت دامنه عملکردی پروژه را ارائه می دهد که برای ارائه مؤثر دستاوردهای پروژه ضروری هستند.

این ویرایش از راهنمای PMBOK :

• طیف کاملی از رویکردهای توسعه (پیش بینی کننده ، سنتی ، تطبیقی ، چابک ، ترکیبی ، و غیره) را منعکس می کند؛

• یک بخش کامل را به متناسب سازی رویکردها و فرآیندهای توسعه اختصاص می دهد؛

• لیست ابزارها و تکنیک ها را در یک بخش جدید تحت عنوان «مدل ها ، روش ها و مصنوعات» بسط می دهد؛

• علاوه بر تحویل شدنی ها، بر دستاوردهای پروژه تمرکز می کند؛ و

• با  PMIstandards+ ادغام شده و به کاربران امکان دسترسی به محتوایی را می دهد که به آنها کمک می کند تا راهنمای PMBOK  را در حرفه خود پیاده کنند.

نتیجه، یک راهنمای مدرن است که اعضای تیم پروژه را قادر می سازد تا در ارائه دستاوردهای پروژه، فعال، نوآور و هشیار عمل کنند.
لینک خریداستاندارد بین المللی ISO 21502:2020: مدیریت پروژه، طرح و پورتفولیو - راهنمایی برای مدیریت پروژه
توضیحات:
سیستم مدیریت پروژه که بر پایه ایزو 21502 بنا گذاشته شده است، سازمان را قادر می­ سازد که از طریق موارد ذیل عملکرد پروژه های خود را در سطوح پروژه، طرح و پورتفولیو بهبود بخشد:

خط مشی و اهداف پروژه های خود (منظور از خود، سازمان است) را ایجاد و اجرا نماید.
فرآیندهای سیستماتیک که مفهوم و مفاد سازمان را مورد ملاحظه قرار می دهند را برقرار نموده و ریسک ها، فرصت ها، قوانین و الزامات سازمان را مدنظر قرار می دهد.
خطرات و ریسک های پروژه ها را در ارتباط با فعالیت های سازمان (طرح و پورتفولیو) شناسایی نماید، برای حذف آن ها کوشش نماید یا برای کاهش اثرات بالقوه کنترل هایی صورت دهد.
کنترل های عملیاتی را به منظور مدیریت بهتر ریسک های پروژه و عمل به تعهدات قانونی و دیگر نیازمندی ها برقرار سازد.
میزان سطح آگاهی از ریسک های پروژه را افزایش دهد.
عملکرد پروژه های خود را مورد ارزیابی قرار داده از طریق اتخاذ اقدامات مناسب به دنبال بهبود آن باشد.
اطمینان حاصل نماید که کارکنان در موضوع مدیریت پروژه نقش فعالی دارند.
از سویی دیگر این اقدامات اطمینان می دهند که اعتبار سازمان به عنوان مجری شایسته برای اجرای اثربخش پروژه ها، بیشتر گردیده و می تواند مزایای مستقیم بیشتری در برداشته باشد.کاربران هدف استاندارد 21502 شامل چه شرکت هایی می شوند؟

ساده بگوییم که جواب پرسش، همه سازمان ها است. مهم نیست که شرکت شما یک کسب وکار کوچک یا یک شرکت ادغام شده جهانی است و یا یک سازمان غیرانتفاعی، خیریه، موسسه آکادمی و یا نهاد دولتی است. همین که سازمان شما دارای کارکنانی است که به خاطر آن کار می کنند یا ذی نفعانی که ممکن است به واسطه فعالیت های سازمان دچار آسیب گردند، برای شما کافی است که بتوانید از یک رویکرد سیستماتیک برای مدیریت پروژه بهره مند شوید.

زمانی که سازمان ها استاندارد 21502 را مورد پذیرش قرار داده و اتخاذ می نمایند، به هم راستا بودن الزامات آن با سایر استانداردهای مرتبط پی خواهند برد. این به سازمان ها اجازه می دهد که به راحتی استاندارد سیستم مدیریت پروژه فعلی خود را به ایزو 21502 انتقال دهند. همچنین به آن ها اجازه می دهد که الزامات سایر استانداردهای سیستم مدیریت ایزو را با کلیه فرآیندهای مدیریتی سازمان یکپارچه و هم راستا نماید.
لینک خرید
استاندارد ایمنی و بهداشت شغلی ISO 45001:2018

مزایای استقرار سیستم از دید مترجم حمید رضا مفتخری
سی
ستم مدیریت سلامت و ایمنی شغلی که برپایه ایزو 45001 بنا گذاشته شده است، سازمان را قادر می سازد که از طریق موارد ذیل عملکرد سلامت و ایمنی شغلی خود را بهبود بخشد:
• خط مشی و اهداف سلامت و ایمنی شغلی خود ( منظور از خود سازمان است ) را ایجاد و اجرا نماید.
• فرآیندهاي سیستماتیک که مفهوم و مفاد سازمان را مورد ملاحظه قرار می دهند را برقرار نموده و ریسکها ، فرصتها ، قوانین و الزامات سازمان را مد نظر قرار می دهد.
• خطرات و ریسکهاي سلامت و ایمنی شغلی را در ارتباط با فعالیتهاي سازمان شناسایی نماید ، برای حذف آنها کوشش نماید یا براي کاهش اثرات بالقوه کنترل هایی صورت دهد.
• کنترل هاي عملیاتی را بمنظور مدیریت ریسکهاي سلامت و ایمنی شغلی و عمل به تعهدات قانونی و دیگر نیازمندي ها برقرار سازد.
• میزان سطح آگاهی از ریسکهاي سلامت و ایمنی شغلی را افزایش دهد.
• عملکرد سلامت و ایمنی شغلی خود را مورد ارزیابی قرار داده از طریق اتخاذ اقدامات مناسب بدنبال بهبود آن باشد.
• اطمینان حاصل نماید که کارکنان در موضوعات سلامت و ایمنی شغلی نقش فعالی دارند.
 لینک خرید

مدیریت پروژه چابک، مدیریت موفق
هدفاز نگارش این کتاب آشنایی با نحوه دستیابی به بهره‌وری در محیط‌های جدید است که از تیمهایی تشکیل‌شده‌اند که از تنوع جغرافیایی، فرهنگی و نسلی برخوردار هستند. الگوی توسعه چابک مظهر مجموعه‌ای از اصول است که در نخستین نگاه ممکن است متضاد با روش‌های کسب‌وکار کلاسیک به نظر برسد. لینک خریدبرنامه ریزی و کنترل پروژه با نرم افزار MSP) Microsoft Project 2019)
زمان براي هيچ‌كس صبر نمي‌كند! به‌خصوص براي مدير پروژه‌اي كه بايد محصولش را در زمان معيني تحويل ‌دهد. برنامه پروژه به دليل مشخص‌ كردن زماني براي تحويل‌ كار، به معناي ترسيم يك قيد براي پروژه، همواره يك محدوديت است. به‌خصوص در پروژه‌هاي به‌هم‌پیوسته كه خروجي‌هاي يكي به‌عنوان ابزار يا بخشي از محصول نهايي پروژه ديگر است، فشار بر مديران براي تحويل به‌موقع بيشتر است. محدوديت زمان، در بازار رقابتي امروز به‌ حدي است كه مديريت‌ مؤثر زمان، به‌عنوان ابزاري براي نجات سازمان‌ها مطرح ‌است.
ازاین‌رو نرم‌افزارهای مختلفي در اين زمينه به وجود آمدند، كه برنامه 2019 Microsoft Project يكي از اين برنامه‌ها بوده كه اين مهم را به‌خوبی براي ما انجام می‌دهد.
لینک خرید

استاندارد بین المللی سیستم مدیریت کیفیت – ISO9001:2015
پیاده کردن استانداردهای مدیریت کیفیت در جهان دیگر یک انتخاب نیست بلکه یک اجبار است. اما برای اثربخشی استاندارد ایزو ۹۰۰۱ این استانداردها باید به‌صورت صحیح توسط یک شرکت پیاده‌سازی شده و توسط یک شرکت معتبر مورد ممیزی قرارگرفته تا انطباق با الزامات ثابت شود.لینک خرید

مدیریت ریسک به زبان ساده

کتاب حاضر به شما کمک می‌کند که از طریق یک فرآیند ساده و معقول درزمینهٔ هایی چون استراتژی ، عملیات کسب‌وکار روزانه ، کنترل مالی ، سرمایه‌گذاری در فرصت‌های کسب‌وکار بالقوه ، تولید محصولات و یا خدمات جدید ، گسترش یا تغییر شکل کسب‌وکار و مدیریت پروژه‌ها و بسیاری از نمونه‌های دیگر به شناسایی و مدیریت ریسک مبادرت ورزید.لینک خرید

برنامه‌ریزی و کنترل پروژه با نرم‌افزار microsoft project 2016:

کتاب حاضر نرم‌افزار microsoft project 201
برنامه‌ریزی و کنترل پروژه با نرم‌افزار microsoft project 2016 :
کتاب حاضر نرم‌افزار microsoft project 2016 را به‌صورت کاملاً کاربردی و بدون پرداختن به حاشیه‌ها  با رویکردی هدفمند در برنامه‌ریزی و کنترل پروژه به همراه نکات کلیدی و  به‌صورت گام‌به‌گام توضیح می‌دهد.
لینک خرید
استاندارد مدیریت پروژه ISO 21500:2012

اکنون که با توجه به کسب تجارب ارزشمند و مفید در زمینه مدیریت پروژه، روز به‌روز این دانش و دستاوردهای مهم آن  ارتقاء می یابد، می‌بایست ابزاری جهت پایش، ارزیابی و شناسایی نقاط ضعف و قوت سازمان های پروژه محور در اختیار باشد؛ از این رو خوانندگان می توانند با مطالعه این کتاب یعنی راهنمای مدیریت پروژه ( ISO 21500:2012 ) و پیاده نمودن این استاندارد در حصول به نتیجه مطلوب تر برای پروژه ها و سازمان های خود موفق تر عمل نمایند.
استاندارد بین‌المللی ISO 21500 که به شکلی جامع فرایندهای مدیریت پروژه را ارائه نموده است می تواند به عنوان یک ابزار مدیریتی مناسب جهت دست‌یابی به موفقیت پروژه ها به‌کاربرده شود
لینک خرید